Diensten

wie zijn wij


wie zijn wij

VreekerBV is een veelzijdig bedrijf.

Onder VreekerBV vallen de volgende takken:

Vreeker begraafplaatsservice

Vreeker bestrating en groen

Vreeker bv Grond weg waterbouw

Metaal maatwerk groot

en als zusterbedrijf hebben we Jan Reek natuursteen, gevestigd te Hoorn (www.janreek.nl)

De diverse takken van het bedrijf hebben op vele fronten overlappingen met elkaar, wat het werk plezierig en afwisselend houdt.

Ook doordat we breed inzetbaar zijn, kunnen we op vele werken een totaalplaatje leveren van werkzaamheden.


Privacyverklaring conform Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens medewerkers: VreekerBV gebruikt en registreert alleen de noodzakelijke persoonsgegevens van haar medewerkers in de beschermde omgeving. De beschermde omgeving wordt beheerd door de directie, die op de hoogte is gesteld van de AVG. Iedere medewerker is vrij inzage te krijgen en gegevens aan te laten passen. Werkstroom persoonsgegevens: De gegevens worden bij indiensttreding opgenomen in de administratie op het netwerk van Vreeker. Hier worden de gegevens gedeeld met de financiele administratie. De financiele administratie is op de hoogte gebracht van de AVG.

Gegevens derden: De klantgegevens worden in de cloud van het netwerk van VreekerBV opgeslagen en alleen gebruikt voor de noodzakelijke doeleinden zoals relatiebeheer en facturatie. Voor een ieder wordt inzage en correctie mogelijk gemaakt.

Mocht data in handen van derden komen zal overeenkomstig de wetgeving dit gemeld worden bij het meldloket http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl zoals opgenomen is in de procedure datalekken.