Diensten

Hergebruik grond


Hergebruik grond

Om spaarzaam met grond om te gaan, wordt er zoveel mogelijk gewerkt met een gesloten grondbalans. (=Het te ontgraven en aan te brengen grond is in evenwicht)

Op momenten dat er toch grond zal worden afgevoerd, gaat dit naar een erkende verwerkingsinstantie die dit weer elders kunnen hergebruiken.
Alvorens dit te kunnen vervoeren zullen we dit moeten bemonsteren om te constateren wat voor grondklasse het is.

Wij werken hiermee ook samen met Den Ouden Bodemsanering - grondsanering