Grondopbouw / Grondgesteldheid

Op verschillende plekken in de tuin, waar men gras of beplanting wil gaan toepassen, is het van wezenlijk belang om de juiste structuur in ondergrond te hebben. Dit draagt zorg dat uw bomen, beplanting en gras op een juiste wijze kunnen aanslaan en groeien.
Een grondverbetering die hierbij nodig is adviseren wij in de ontwerpfase.