Fundering onder verhardingen

Wanneer men weet op welke locatie in de tuin of park er verhardingen gaan worden toegepast is het belangrijk zorg te dragen voor directe fundering onder deze verhardingssoort.
Er zijn twee verhardingssoorten: .

Bestrating fundering;
Bij bestrating, waarvan men weet dat er in de toekomst zware belastingen (voertuigen) over plaats zullen vinden, is het verstandig om te kiezen voor een opbouw van 20 cm puingranulaat bij belasting van personenautos. Daar overheen komt een dunne laag zand om dit te egaliseren en wordt het terrein straatklaar gemaakt.

Onder het puingranulaat wordt drukverdelingsdoek (anti- onkruiddoek) toegepast welke fundatiematerialen scheidt van de aanwezige ondergrond. Dit doek zorgt voor een zeer sterke draagkracht en evenwicht tussen dit funderingselement en de bestaande ondergrond.

Wanneer er geen zware belastingen zullen plaats vinden over de bestrating kan men volstaan met een fundering van grof zand met een laagdikte van 20 cm.

Halfverharding fundering;
Bij halfverharding als wandelpad kiest men voor een ondergrond van puingranulaat of een mengsel van hydraulisch gebonden duomix. Deze fundatiematerialen hebben als belangrijke eigenschap dat ze goed drainerend werken en een stabiele en stevige basis bieden voor de toe te passen toplaag.

Onder het puingranulaat wordt drukverdelingsdoek (anti- onkruiddoek) toegepast welke fundatiematerialen scheidt van de aanwezige ondergrond. Dit doek zorgt voor een zeer sterke draagkracht en evenwicht tussen dit funderingselement en de bestaande ondergrond