Diensten

Drainage


Drainage

Drainage kan worden toegepast bij de volgende 2 aspecten:

  • Het eerste aspect is voor het toevoegen en inbrengen van beluchting in de grond. Dit ter bevordering van de groei van planten.
  • Het tweede aspect is om overtollig water af te voeren.

Drainage kan dus van wezenlijk belang zijn bij de aanleg of renovatie van uw tuin om ervoor te zorgen dat bloemen, planten en bomen het beste kunnen groeien.


In 2014 hebben we en drainagemachine ontwikkeld “De Mol”


Deze machine heeft een rij-breedte van 95 cm, en kan draineren tot 210 cm diep.

In 1 werkgang wordt een sleuf van 20 cm. breed gegraven, de drainageslang ingebracht, een grindkoffer om de drainageslang gestort en de sleuf volgestort met grof zand.