Bouwputten uitgraven

Vreeker BV doet voor meerder aannemers het grondwerk voor de nieuwbouw en verbouw van paden en loodsen. Dit is van zeer kleinschalig werk, en soms handwerk tot bouwputten van duizenden m2's. 

Ons brede machinepark is op deze diversiteit van werkzaamheden ingesteld.

Vaak wordt er in een later stadium een combinatie gemaakt met de verder inrichting van het terrein en of aanpassing van bestaand terrein.