Grondwerk

Het goed verzorgen van het grondwerk van uw tuin is de basis van al uw tuinplannen.
Wij adviseren om veel aandacht te schenken aan het grondwerk voordat we tot de aanleg van uw tuin overgaan.

Grondwerk omvat vele verschillende werkzaamheden: verwijderen boomstronken, afgraven van cunetten, aanbrengen en verdichten van zand en puinkorrel voor fundatie van bestratingsmaterialen, grondverbetering, verbetering van de grondkwaliteit voor plantenborders en groen, ingraven kabels voor verlichting, drainage ,etc.

Een sterk punt van ons bedrijf is dat wij al deze werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. U heeft dus tijdens het tuinproject één aanspreekpunt.

De investering in goed grondwerk betaalt zich op de lange termijn dubbel en dwars terug.

Kijk hier: film grondwerk