Diensten

Algemeen


Algemeen

Bij bestrating of halfverharding is de juiste keuze van het toe te passen materiaal van groot belang.
De ondergrond; dit onderwerp we hebben aangegeven in het kopje; Grondwerk- fundering onder verhardingen is minstens zo belangrijk voor de levensduur.

De keuze van het toe te passen bestrating of halfverhardingsmateriaal hangt af van de frequentie en intensiviteit van het gebruik in de toekomst.