Bestrating

Bestratingen is een ruim begrip. De keuze in materialen als klinkers, tegels, natuursteen, hout en de vele mogelijkheden van bestraten vragen om een goed inzicht en kennis. De decoratieve waarde is bij ons een belangrijk aspect.

Ook vrije padverhardingen zoals grind, schelpen, schelpengrit, boomschors etc. kunnen passend zijn. Ze worden dan eventueel gefundeerd met ecorasterplaten.

Wij kunnen u adviseren hierin, en alle mogelijkheden uitvoeren. Vanaf het grondwerk tot het afwerken voeren wij alles in eigen beheer uit.

Tevens verzorgen wij de levering van materialen als klinkers, tegels, natuursteen, hout en vrije padverhardingen.

Ook herbestratingen kunnen wij voor u uitvoeren.